1914 yılında Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Beşiktaş, Gürbüzler ve Anadoluhisarı İdman Yurdu kulüpleri İstanbul Hokey Birliğini kurmuşlar ve Mart 1915 'den itibaren 2 devreli ligi düzenleyip maçlara başlamışlardır. İstanbul Hokey Ligi maçları 1925'e kadar devam etmiştir..

anadolu hisarı idman yurdu heyet idaresi

İdman Yurdu ilk Hey'eti İdaresi

İDMAN YURDU'NUN İLK KURUCULARI VE İDARE HEYETİ

1.REİS : SUDİ Bey-Lazistan mebusu – Anadoluhisarı Nişantaşında sakin taccar ve komisyoncu

2.KATİP : Mehmet Saidi Bey –İdman gazetesi mesulü müdürü Anadoluhisarı'nda sakin

3.MUHASEBECİ : Saip Servet Tuna - Müdafa”i Milliye Hey”eti tahririye Müdürü Yeniköyde Molla Çelebi mahallesinde sakin

4.Kurucu Üye :Cemil Bey – Diyarbakırda Ağır Ceza Reisi-Müdafa”i Milliye İdare Heyet-i Tahririye Müdürü ve Donanma Derneği Üyesi Anadoluhisarı setüstünde sakin

5.Kurucu Üye :Cem”i bey - Cami Kütüphanesi ve İdman Gazetesi ve İmtiyaz sahibi Çengelköyde havuzbaşında sakin

6.Kurucu Üye :Abdurrahman Robenson bey - Jimnastik Muallimi Anadolu hisarında sakin

7.Kurucu Üye :Ahmet Robenson bey - Jimnastik Muallimi Anadolu hisarında sakin

İDMAN YURDU TARİHİNE IŞIK TUTAN ÖNEMLİ BİR BELGE

belge

Üstte kapak örneği görülen belge; Anadoluhisarı İdman Yurdu”nun tarihine ışık tutan önemli bilgilerden biri olup (19 Nisan 1334-1918 Cuma ) tarihli on yaprak ve yirmi sayfadan oluşan eski yazılıdır. Kurucuları, himaye heyetini, semt gençliğine yönelik ilk girişimler ve kuruluşun beşinci yıl dönümünde düzenlenen şenlikleri içermektedir.

ANADOLUHİSARI İDMAN YURDUNUN İLK İDARE MERKEZ BİNASI

anadolu hisarı idmanyurdu idare binası

Anadoluhisarı İdman Yurdunun kurulduğu ilk yıllarından itibaren Merkez İdare binası, Göksu deresi ağzındaki otantik özellikli ahşap binadır. Cumhuriyet döneminin yakın tarihlerine kadar İdman Yurdu kullanımında ise de,sonradan PTT dinlenme mensupları lokali olmuş ve 2005 yıllarından itibaren de” Kıyı Emniyeti gemi kurtarma işletmeleri Genel Müdürlüğü” kullanımına geçmiştir.

Anadoluhisarı idmanyurdu

1913 : İdman Yurdunun ilk Yönetim Binası”nın genel görünümü ve genç kuşaklara sunulan modern jimnastik eğitimini görüntüleyen bir belge.

 

ANADOLUHİSARI İDMAN YURDU ÜLKENİN ÜST DÜZEY AYDIN KESİMİ TARAFINDAN HİMAYE GÖRÜYOR

Mehmet Talat Paşa

Anadoluhisarı İdman yurdunun Fahri Başkanı Mehmet Talat Paşa Hazretleri 1874 yılında Edirne'de doğdu. İkinci Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılında Edirne mebusu sıfatı ile Osmanlı Meclis-i Mebusanı”na katıldı..Meclis Reis Vekilliği görevini yaptı.İttihat ve Terakki fırkasının önde gelen isimleri düzeyine erişti. (04 Şubat 1917 ) tarihinde VEZİR rütbesiyle SADRAZAM'lığa atandı. Bu aşamada Anadoluhisarı İdman Yurdunun Fahri Reisi oldu. İstiklal savaşı hazırlık süreci esnalarında Mustafa Kemal Atatürk ile kader birliği halinde oldu. Vatansever görüş ve icraatları sebebiyle dış güçlerin hedefi haline geldi .

 

ANADOLUHİSARI İDMAN YURDU”NUN DESTEK VE HİMAYESİNİ GÖRDÜĞÜ ÜST DÜZEY DİĞER AYDIN KESİMLER

anadoluhisarı idmanyurdu belge

Yanda örneği aktarılan eski yazı içerikli belge;Anadoluhisarı İdman yurdu”nu himayeleri ile destekleyen ülkenin üst düzey aydın kesiminin kimler olduklarına ışık tutmaktadır.

Kaynak olarak;İdman Yurdu”nun kuruluşunun beşinci yılı nedeni ile düzenlenen şenlik konusunu içeren yirmi sayfalık ve (19 Nisan 1334-1919 Cuma)tarihli dergiden yararlanılmıştır. Himaye heyetini belirten eski yazının Türkçe karşılığı isimler aşağıda belirtilmektedir.

1.FAİK BEY Müdafa-i Milliye Merkez Umumi azasından EDİRNE MEBBUSU

2.SABRİ BEY Fenerbahçe Spor Kulübü Reisi-SARUHAN MEBUSU

3.SÜLEYMAN SUDİ BEY-İdman Yurdu Reisi ve kuruculanından-LAZİSTAN MEBUSU

4.ZİYA BEY-Osmanlı Donanma Cemiyeti Umum Müdürü

5.CEMAL BEY-Altınordu Reis-i sanisi Gaziosmanpaşazade

6.BASRİ BEY-Kadıköy itthat Spor kulübü Reisi

7.ŞECAATTİN BEY-Anadolu İdman Kulübü Reisi

 

TARİHİMİZDEKİ ÜNLÜLER

İBRAHİM KELLE

Futbolumuzun büyük gönüllüsü ve unutulmaz "Kelle İbrahim”i Sultan Abdulazizin Bahçıvan başısı Hasan Ağa'nın oğlu olarak 1897 yılında Beykoz kasrındaki bahçevan evinde dünyaya geldi. Orada tam bir saray terbiyesi içinde yetişti. Futbola küçük yaşta Beykoz çayırında gönül kaptırdı ve meşin topa ilk kez orada ayağını sürdü. 14 yaşındayken Anadoluhisarı Kulübüne girdi.15 yaşına bastığı yıl bu kulübün birinci takımında yar aldı.

Futbola öylesine gönül vermiştiki; haftanın en az üç günü Beykoz dan Anadoluhisarı'na yürüyerek gider orada saatlerce top peşinde koşturduktan sonra yine yürüyerek Beykoz”a geri dönerdi. Hatta 1911 yılında İstanbul'a gelen bir Macar takımını izlemek üzere Beykoz dan Kadıköy”e kadar yürüyerek gitmiş ve maçtan sonra yine yürüyerek evine dönmüştü. Anadoluhisarı takımında dört yıl oynadıktan sonra bu takımda çıkardığı güzel oyunlarla dikkat çekerek 1917 yılında devrin şampiyonu olan Altınordu Kulübüne transfer olmuştu.

(1913) yılında kurulmuş olup sinesinde yetiştirmiş olduğu sporcu evlatlarını istiklal savaşında şehit vermiş tarihsel geçmişi şanlı bir spor yuvasıdır. İlk fahri başkan Osmanlı dönem sadrazamlarından TALAT PAŞA”dır.

Kurulduğu tarihten itibaren DENİZCİLİK,HOKEY,ESKİRİM,FUTBOL gibi spor dallarında kitleleri etkileyeci faaliyetler gösterdiği gibi, yaz aylarına tesadüf eden belli günlerde şenlikler düzenleyerek eğlence ve güldürü içerikli spor yaraşlarının yapılmakta olduğu ve büyük bir izleyici kitlesinin ilgi ile izlediği canlılkların yaşadığını gerek yazılı kaynaklardan ve gerekse canlı kaynaklardan tutanaklar halinde derlenen bilgilerden öğrenmekteyiz.

Ancak yukarıda bahsi geçen mutluluk uzun sürmedi ve kuruluşu izleyen kısa bir süre sonra seferberliğin ilan olması bunu takiben Osmanlı İmparatorluğunun BİRNCİ DÜNYA SAVAŞI”na katılması ile tüm faaliyetler durdu. Bunu takip eden yıllarda ülkemizin yabancı devletlerin işgal eylemleri gibi acı günler yaşandı. Bu sıkıntılı günler esnasında Anadolu'da İSTİKLAL SAVAŞI”nın başladığı haberleri gelmeye başladı. Küçüksu mesire yerinin şimdiki (Kırk merdivenler) adı verilen noktanın önüne tesadüf eden geniş bir alanda işgal kuvvetleri ile iş birliği olan padişaha bağlı (KUVAYİ İNZİBATİYE) askerlerin talim yaptıklarını, buna mukabil istiklal savaşı vermekte olan ve (KUVAYİ MİLLİYE) olarak da tanımlanan kuvvet birliklerinin geceleri hekimbaşı yolu üzerinden Küçüksuya gelerek Anadolu'ya kaçmak isteyenlere yardımcı olduklarını yazılı belgelerden öğrenmekteyiz. Ancak şu önemli noktayı belirtmek gerekirki; (Kuvayi İnzibatiye) kuvvetleri her ne kadar (Bağımsızlık Savaşına)”na karşı bir kuvvet gibi görünüyorlar ise de netice itibari ile kendileri de memleket evlatları olarak Anadolu'daki İstiklal Savaşı harekatına gönül vermiş kişiler olduklarını kabul etmek gerekir.

Zira, gece saatlerinden dağlardan inerek Küçüksu'ya gelen (Kuvayi Milliye) askerlerinin gizlice (Kuvayi İnzibatiye) askerleri ile görüştüklerini ve (Kuvayi İnzibatiye) askerlerinin İstiklal savaşı saflarına katılmak üzere kaçmalarına yardımcı olduklarını yazılı belgelerden öğrenmekteyiz. Bilhassa,(Kuvayi İnzibatiye) askerlerinin tüfek çatıp istirahat ettikleri sıralarda aralarında dolaşmakta olan çoluk çocuğa gizlice (SAKIN MERAK ETMEYİN KİMSEYE KURŞUN ATACAK DEĞİLİZ ) diye fısıldamaları büyük bir ekseriyetin istiklal savaşı etrafında birleştiklerinin en açık örneğini teşkil etmektedir. İşte tüm bu olayların yaşandığı Küçüksu”nun (Kırkmerdivenler) olarak tanımlanan koordinat noktasının karşısına tesadüf eden geniş bir alan o zamanlardan itibari ile (ER MEYDANI ) ismiyle tanımlanmaktadır.

Göben Zırhlısı Personeli

(ER MEYDANI OLARAK TANIMLANAN YEŞİL ALANDA ALMAN GOBEN ZIRHLISI MÜRETTEBATI İLE YAPILAN MAÇTAN SONRA DOSTLUK ANISI GÖRÜLMEKTEDİR (BEYAZ FORMALILAR ALMAN FUTBOL TAKIMI)”DIR.

Er Meydanı hakkında bir de şu bilgiyi eklemek isabet olacaktır; Osmanlı İmparatorluğunun 1.Dünya savaşına girmesine günlerin sayıldığı dönemlerde Almanların (GOBEN) isimli zırhlısının ege denizinde yara alıp sularımıza sığındığı, İstinye tersanesinde onarım gördüğü ve daha sonra Karadenize açılarak Sivastopolu topa tutması ile fiilen birinci dünya savaşına katılmamıza sebebiyet verdiği ve daha sonra bu savaş gemisinin (YAVUZ) ismi ile donanmamıza katılmış olduğu bilinmektedir. İşte sözünü ettiğimiz (GOBEN ZIRHLISI) İstinye tersanesinde onarım gördüğü esnalarda geminin Alman mürettebatının (Anadoluhisarı İdman Yurdu) futbolcuları ile (ER MEYDANI) “nda bir dostluk maçı yapmış olduklarını hem yazılı hemde fotoğraf belgelerinden öğrenmiş bulunmaktayız.

Anadoluhisarı İdman Yurdu Gençlik ve Spor Kulübünün rengi SARI YEŞİL'dir. İlk kurulduğu Osmanlı dönemlerinde bu rengin sonbaharlarda zümrüt gibi yemyeşil çimenler üzerine sararmış yaprakların dökülerek oluşturduğu harukulade tabiat dekorundan alındığını yazılı kaynaklardan öğrenmekteyiz. Anadoluhisarı İdman Yurdu Gençlik ve Spor Kulübü,profesyonel milli” ligin uygulanmaya başlamasından önceki dönemlerde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, gibi büyük kulüpler ile birlikte ve çok başarılı bir grafik çizmek suretiyle (Birinci Küme) de yer almakta idi. Ancak profesyonel ligin ve şartlarının ağırlığını hesap ederek başlangıçta amatörlüğü tercih etmek suretiyle kendi isteği ile üç büyüklerin gurubundan kopmaya razı oldu. Mütevazi ölçüler içerisinde kalmak kaydıyla semt gençliğine sportif eğitsel hizmetler vermeyi tercih etti.

Şimdiki halde geçmişi şanlı bir spor kulübü olarak faaliyet ve hizmetlerini şerefle sürdürmektedir.

Kaynak : Anadolu Hisarı İdman Yurdu WEB Sitesi


Anadoluhisarı İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği : 0216 332 58 38
Anadoluhisarı İdman Yurdu'nu haritada göster

 

Joomla SEF URLs by Artio